Dyr
Årstid

PÅMELDING OG BETALING
Påmeldingen er bindene når den reisende har innbetalt depositum. Depositumet er minimum 1/3 av reisens kostnad og forfaller 10 dager etter påmelding. For storviltjakt er depositumet normalt 50 % av reisens kostnad. Resten av reisens pris forfaller til betaling senest 120 dager før avreise. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at reisebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen og ta kontakt med MYLLA JAKT OG FISKEREISER hvis noe ikke stemmer.

AVBESTILLING
Ved avbestilling mer enn 90 dager før avreisedagen tilbakebetales det innbetalte depositum under forutsetning at MYLLA JAKT OG FISKEREISER kan få refundert betalingen fra sin underleverandør. Det er et fradag på kroner 3.500,- i avbestillingsgebyr. Ved avbestilling mindre en 90 dager før avreise må hele beløpet anses som tapt. (Hvis du ikke har forsikring).

PRISENDRINGER
Det tas forbehold om prisendringer. Dette kan være endring i transportkostnader, skatter, gebyrer og valutaendringer. Eventuelle prisendringer vil bli opplyst i forkant av salgsavtale. I avtaleperioden kan kun valutaendringer som er mer enn 4 % i forhold til kursen når du bestilte reisen være grunnlag for endring av sluttbeløp.

TROFEAVGIFTER
Trofeavgifter oppføres i forskjellig valuta, alt etter hvilken valuta det skal betales med i de respektive land. Trofeavgiftene betales med kontanter eller reisesjekker på stedet, med mindre du har kjøpt en pakke der trofeene allerede er inkludert i prisen. Jegeren er selv ansvarlig for å avgjøre om trofemontering skal skje i jaktlandet eller i Norge. Kunden er også selv ansvarlig for å sette seg inn i alle regler vedrørende import av trofeer, og eventuelt kjøtt til Norge. MYLLA JAKT OG FISKEREISER kan selvfølgelig ikke ta noe ansvar for trofeene etter at de er levert til preparant, verken i Norge eller i utlandet, men vi anbefaler de preparantene vi vet har et godt rykte.

FLYREISEN
De fleste billettyper kan ikke endres eller annulleres, da vi alltid er prisbeviste og reserverer billetter til beste pris. Hvis endring er nødvendig og dette blir akseptert av flyselskapet vil det normalt påløpe et endringsgebyr. Flyselskapene krever at sluttstykke og ammunisjon pakkes separat fra våpenet og ikke i håndbagasjen. Våpenet pakkes i våpenkoffert. All ammunisjon skal fraktes i uåpnet, original emballasje. Mange flyselskap har maksimum bagasjevekt på 20 kg. Overvekt og eventuelle avgifter i forbindelse med frakt av våpen må betales av den reisende. Husk også at i noen land må hver reisende betale en lokal skatt før avreise. Det er også kundens ansvar å få bekreftet alle flybilletter. MYLLA JAKT OG FISKEREISER kan ikke ta noe ansvar for uteblitte jakt eller fiskedager pga. flystreik eller flyforsinkelser. På reiser som flybilletter er inkludert i prisen, så er det regnet ut fra flyselskapenes laveste priser.
(Husk at passet skal være gyldig 6 månder etter hjemkomst).

AVBRYTELSE AV OPPHOLD OG VAKSINASJONER
Hvis kunde av en eller annen grunn avbryter et bestilt program før tiden, vil det ikke finne sted noen tilbakebetaling for ytelser som man derved har avist. Den reisende må selv ta kontakt med det lokale helseråd for å høre om hva slag vaksinasjoner som er anbefalt eller påkrevd i det landet du skal reise til. Vi er behjelpelige med råd.

NOEN TING ER ALDRI INKLUDERT I PRISER

Reise og avbestillingsforsikring (anbefales).
Husk at all deltakelse skjer på eget ansvar.
Pakking og hjemsendelse av trofeer.
Tips (vanlig i de fleste land).
Du har ikke krav på kjøttet fra dyrene du skyter (unntak finnes).


TIL SLUTT
Ta med deg godt humør, ha realistiske forventninger til hva du tror du vil oppleve, og bruk det våpenet du er mest fortrolig med, så vil vi i MYLLA JAKT OG FISKEREISER gjøre vårt ytterste for at du skal få en vellykket reise enten du jakter med gevær, kamera eller skal fiske. Men vi kan selvfølgelig ikke garantere utbytte. Klager over mangler må framsettes straks til reisearrangør eller reiseleder på stedet. Reiser du uten reiseleder og det blir problemer, så er du forpliktet til å ringe våre to nødnummer:
+47 90019712 eller
+47 92065375
slik at vi har muligheten til å rette på ting før reisen er over. Den reisende er selv ansvarlig med å ta vare på alle jakt og fiskelisenser samt flybilletter som blir utlevert av MYLLA JAKT OG FISKEREISER, og underleverandører.

Vi forbeholder oss retten til å publisere alle bilder og film som blir tatt i forbindelse med våre turer.