Elg

Dyr
Årstid

Elg

Kanada
Newfoundland som ligger i den østlige delen av Canada er den plassen i hele Nord-Amerika som har tettest bestand av elg. Det er her mellom 120000-150000 dyr og årlig felles det ca. 30000 dyr. Her er også en stor bestand av svartbj...
Jaktdager: 6
68 000 NOK
Kanada
Vi har en meget bra partner på elgjakt 2 timer kjøring fra Prince George i British Columbia. Her finnes den typiske «Canada moose». Litt mindre en Yukon/Alaska elg, men mye større en «norsk elg» Jakten foregår stort sett som smyg og lo...
Jaktdager: 6
69 000 NOK
Kanada
Vi kan ut fra Smithers i British Columbia tilby kvalitetsjakt etter bla. elg. Dette terreng ligger mot grensen til Yukon og størrelsen på elgene er derfor større en den typiske Canadiske elgen man finner lenger sør.
Jaktdager: 9
137 000 NOK